Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019