hoofdstuk 1

Toezicht op de naleving van de leerplichtwet en de kwalificatieplicht

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid (DG&J ZHZ), is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de Leerplichtwet 1969 (Lpw) en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Ieder kind/jongere heeft recht op onderwijs. Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs, is de leerplichtwet. Een kind/jongere is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij vijf jaar is geworden, tot het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar is geworden.

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag waarop hij of zij achttien jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. 

'De leerplicht zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn achttiende verjaardag ononderbroken naar school gaat en op een school staat ingeschreven.'

Aanpak absoluut verzuim

‘Leerlingen die weer met een vrolijk gezicht naar school gaan, dat is waar we het voor doen’

‘Absoluut schoolverzuim betekent dat leerplichtige jongeren niet bij een school staan ingeschreven. Wij zoeken uit wat er aan de hand is en proberen bij te dragen aan oplossingen. Het is fijn als dat resultaat oplevert en leerlingen weer met een vrolijk gezicht naar school gaan. Dat is waar we het voor doen.’ Medewerker ondersteuning Corina van Loon-Geerlings en coördinator LVS Ineke Noorthoek lichten de aanpak van absoluut verzuim toe.

‘Vanuit de Leerplichtwet controleren wij of alle kinderen van vijf tot achttien jaar staan ingeschreven bij een school. We maken daarbij gebruik van BRP, BRON het basisregister onderwijs, en gegevens van DUO. De periode rondom de zomervakantie zijn er altijd veel schoolwisselingen, daarom hebben wij de afgelopen maanden extra prioriteit aan deze controle gegeven. We gaan alle kinderen na en bij alle gevallen waarin een kind niet ingeschreven staat, komen we in actie.

Goede contacten
‘Soms blijkt al snel dat het geen onwil is, maar dat bijvoorbeeld door de school een tikfout is gemaakt in een moeilijke naam. We denken en kijken mee en helpen om dat te herstellen. We hebben inmiddels goede contacten met de scholen opgebouwd. In andere gevallen bellen we de school waar leerlingen als laatste stonden ingeschreven en vragen of bekend is waarom ze zijn uitgeschreven en waar ze naar toe zijn gegaan. Daarnaast kunnen we ouders bellen, mailen of een brief sturen. We zitten er bovenop omdat je wilt weten waar de kinderen zijn, maar in alle gevallen is onze benadering vriendelijk. Je werkt met mensen, daar hoort gevoel bij en we gaan ervan uit dat elke ouder het beste met zijn of haar kinderen voorheeft.’

Uit beeld
‘Soms is er iets mis in de situatie thuis of laten ouders weten dat hun kind door een beperking niet naar school kan. Ook zien we regelmatig dat VMBO-ers na hun examen uit beeld raken. Ze zijn bijvoorbeeld gaan twijfelen aan het vervolg van hun studie of ze hebben het even helemaal gehad met school, ze weten niet wat ze willen en hebben zich nog niet voor een vervolg op een MBO-opleiding ingeschreven. Verder hebben we te maken met kinderen die verhuisd zijn, die tijdelijk in een instelling of in het buitenland hebben gewoond en nog geen geschikte school hebben kunnen vinden.'

Prioriteit
‘We proberen altijd in contact te komen met ouders en kinderen en ze te ondersteunen, te motiveren en te stimuleren. In samenwerking met andere partners wordt er dan vaak een passende onderwijsplek gevonden. Gelukkig komt het niet vaak voor maar wanneer ouders echt niet willen mee werken, kan dit leiden tot de maatregel last onder dwangsom of het opmaken van een proces verbaal. We kunnen de wereld niet redden maar wel zo goed mogelijk ons best doen om leerlingen te helpen. Het is arbeidsintensief werk, maar leerlingen die weer naar school gaan, maken dat dat het helemaal waard is.’

Absoluut verzuimers per 1000

In deze diagram is de trend te zien van het aantal absoluut verzuimers in de regio. Wil je weten wat absuluut verzuim precies is? Bekijk hier de definitie.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd