2017 - 2018

Jaarverslag Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten

lees meer

hoofdstuk 1

Bijna alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school

hoofdstuk 2

Het terugdringen van ongeoorloofd verzuim

hoofdstuk 3

Vrijstellingen en thuiszitters

hoofdstuk 4

Voortijdig schoolverlaten

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd