voorwoord

Kinderen zonder onderwijs, dat kunnen we niet maken!

Het schooljaar 2017-2018 ligt al weer enkele maanden achter ons. Het was een schooljaar waarin opnieuw door scholen en Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten (LVS) hard is gewerkt om het recht op onderwijs te waarborgen. Er zijn mooie resultaten neergezet, niet in de laatste plaats door samenwerking met vele partners, zoals de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de jeugdteams, de jeugdgezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.

Naar goed gebruik kijken we in dit jaarverslag terug op het afgelopen schooljaar. Dat doen we met cijfers, die we plaatsen in het perspectief van eerdere jaren. En we kijken terug door middel van interviews met de mensen van LVS. Met hen kijken we ook vooruit. Want: er is veel goeds bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Samen met onze partners spannen we ons ook de komende jaren in om nog meer kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen. Kinderen en jongeren die nu om uiteenlopende redenen niet naar school gaan. Want: kinderen zonder onderwijs, dat kunnen we niet maken!

Dorien Zandvliet,
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd