2018 - 2019

Jaarverslag Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten

lees meer

hoofdstuk 1

Toezicht op de naleving van de leerplichtwet

hoofdstuk 2

Het terugdringen van verzuim

hoofdstuk 3

Uitgelichte activiteiten

hoofdstuk 4

Regionale meld-
en Coördinatie-
functie

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019-2020