Definitie absoluut verzuim: Een leer-of kwalificatieplichtige jongere die op 31-07-2020 niet ingeschreven staat op een school en geen vrijstelling heeft.