Definitie kwalificatieplichtig: Jongeren tussen de 16 en de 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, zijn  kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een mbo-2, havo- of vwo-diploma.