Definitie luxe verzuim: Een leer-of kalificatieplichtige  jongere die ingeschreven staat op een school en zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie is gegaan.