Oud VSV'er: Het ministerie van OCW werkt voor het bepalen van het aantal voortijdig schoolverlaters met een teldatum van 1 oktober. Jaarlijks wordt de ‘stand’ op die datum zogezegd op ‘nul’ gezet en wordt elke voortijdig schoolverlater na die datum als ‘nieuw’ vsv-er geregistreerd. Jongeren die voor 1 oktober 2019 al vsv-er zijn worden ‘oud-vsv-ers’ genoemd.