Definitie thuiszitters: Een thuiszitter (langduig relatief verzuimer) is, volgens de definitie zoals die door LVS in dit jaarverslag wordt gehanteerd, is een leer-0f kwalificatieplichtige jongere die ingeschreven staat op een school of instelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt zonder te beschikken over een vrijstelling van de leerplicht dan wel vrijstelling van geregeld schoolbezoek.