Definitie vroegtijdig schoolverlaten (VSV): Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald, dat wil zeggen ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo niveau 2. Het Ministerie van het OCW werkt voor het bepalen van het aantal nieuwe vsv-ers met een teldatum van 1 oktober 2020 ten opzichte van 1 oktober 2019. Het Ministerie publiceert medio maart 2021 de voorlopige cijfers van het schooljaar 2019-2020.