Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019-2020