2020 - 2021

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

voorwoord

hoofdstuk 1

LVS helpt, nu en in de toekomst

hoofdstuk 2

Leerplicht en corona

hoofdstuk 3

Verzuim

Hoofdstuk 4

Thuiszitten, vrijstellingen en voortijdig schoolverlaten

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2020-2021