voorwoord

'Oprecht waardering voor al die betrokken mensen die net dat stapje extra hebben gezet'

Verder op de weg van ondersteuning voor leerlingen

‘LVS helpt, nu en in de toekomst’. Het is de titel van hoofdstuk 1 van dit jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en partner van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Een titel die de essentie van het werk van LVS in een notendop weerspiegelt. Maar de hulp die LVS biedt is breed. Van terugdringen van schoolverzuim en vroegtijdige signalering van jeugdproblematiek tot begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Hier en daar wordt bij het woord leerplicht wellicht nog gedacht aan maatregelen om leerlingen letterlijk bij de les te houden. In de praktijk is het accent in het werk van LVS al langere tijd verschoven naar zorg en ondersteuning. Naar allerlei manieren om in beeld te brengen waar leerlingen tegenaan lopen en op welke manier zij geholpen kunnen worden om hun schooltijd zo succesvol mogelijk af te ronden.

LVS heeft in dat proces de rol van verbinder, verwijzer, regiehouder, vasthoudende pitbull en zonodig handhaver zolang de schoolgang niet is hersteld. De organisatie wil problemen zoveel mogelijk klein houden, zodat handhaving zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Tegelijkertijd zet LVS als enige partij met handhavende bevoegdheden deze in als dit in het belang is van de schoolgang en de ontwikkeling van kinderen. Want vaak zit in het brede palet van organisaties die werken met kinderen en gezinnen de meerwaarde van LVS juist daar: in de wettelijke rol als handhaver van de leerplichtwet.

Zoals in het vorige jaarverslag al werd verwacht, had corona ook dit schooljaar weer veel invloed op scholen, leerlingen en verzuim. Daarbij haalde LVS de contacten met scholen, kinderen, ouders, Jong JGZ, jeugdteams en andere partners aan om iedereen ook in deze bijzondere omstandigheden zoveel mogelijk ‘aan boord te houden’. Ik heb oprecht veel waardering voor al die betrokken mensen die in deze moeilijke tijd net dat stapje extra hebben gezet.
Naast deze toch al intensieve taak, zag LVS ook nog kans om zich op verschillende vlakken verder te ontwikkelen en nog meer preventief te werken. Onder meer met de Methodische Aanpak Schoolverzuim en de campagne ‘LVS helpt jongeren, kinderen en hun ouders als naar school gaan even niet lukt’.

Op welke wijze de medewerkers van LVS, leerlingen, ouders en partnerorganisaties dat vormgaven en daarmee bijdroegen aan een gezonde samenleving en beperking van kosten voor jeugdzorg en uitkeringen, leest u in dit jaarverslag. Natuurlijk zijn - gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven leerplichttellingen voor de regio – ook de cijfers op dit gebied weer opgenomen. Als voorschot op de inhoud vraag ik alvast uw aandacht voor enkele opvallende cijfers: spijbelen en voortijdig schoolverlaten zijn in onze regio het afgelopen schooljaar afgenomen. Dat is goed nieuws! Helaas is ook sprake van een opmerkelijke stijging van het aantal vrijstellingen en thuiszitters. Dat is geen goed nieuws. Deze cijfers onderstrepen het belang van de inspanningen die alle partners in onze regio leveren voor ontwikkeling en onderwijs. We zijn er nog niet! 

Eelke Kraaijeveld
Lid dagelijks bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd, portefeuillehouder onderwijs

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2020-2021