Definitie absoluut verzuim: Een leer-of kwalificatieplichtige jongere die niet ingeschreven staat op een school en geen vrijstelling heeft.