Definitie relatief verzuim: Een leer-of kwalificatieplichtige leerling die ingeschreven staat op een school, maar zonder geldige reden niet op school aanwezig is. Als het verzuim in 4 weken tijd 16 les- en/of praktijkuren is, dan is de school verplicht dit te melden in het landelijk verzuimloket van DUO.