Definitie thuiszitter: Een thuiszitter is een leer- of kwalificatieplichtige leerling (5-18 jaar), die voldoet aan de volgende kenmerken: 

  • staat al dan niet ingeschreven op een school;
  • gaat vier weken of langer niet naar school;
  • heeft geen vrijstelling volgens de Leerplichtwet;
  • is niet ziek of;
  • is wel ziek, maar conform plan van aanpak in staat om (gedeeltelijk) naar school te gaan.