Definitie voortijdig schoolverlaten (VSV): Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald, dat wil zeggen ten minste een afgeronde Havo- of VWO-opleiding of een MBO niveau 2.