2021 - 2022

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

woord vooraf

hoofdstuk 1

LVS en toezicht op de Leerplichtwet en RMC wetgeving

hoofdstuk 2

Leerplicht en leerrecht

hoofdstuk 3

Voortijdig schoolverlaten

Download
het volledige jaarverslag

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2021-2022