De Halt-verwijzingen zijn met 14 gestegen ten opzichte van het schooljaar 2020-2021. 
Deze toename wordt, net als bij de processen-verbaal, veroorzaakt door de stijging van de verzuimmeldingen.