De cijfers op het gebied van absoluut verzuim zijn stabiel en laten geen bijzonderheden zien. Het totaal aantal door consulenten behandelde zaken bleef gelijk. Het aantal zaken waarin vervolgonderzoek noodzakelijk was, daalde licht.