Door de stijging van de verzuimmeldingen stijgt in het kielzog daarvan ook de hoeveelheid opgemaakte processen-verbaal. Deze stijgingen worden mede veroorzaakt door een behoorlijke toename van het aantal meldingen van luxeverzuim.