De meldingen van relatief verzuim laten zien dat scholen weer op het ‘normale niveau ‘ zijn gaan melden. Daarbij is een duidelijke toename zichtbaar ten opzichte van de jaren waarin coronamaatregelen golden. Opvallend is ook de toename van luxeverzuim: meldingen in het PO stegen van 44 in 2020-2021 naar 123 in 2021-2022 en in het VO van 12 naar 44. 

Voor het PO is deze stijging grotendeels te verklaren door extra investeringen in verzuimalertheid door LVS. Hierdoor neemt over het algemeen het aantal meldingen toe. Ook tonen de cijfers een toename van verzuim dat te maken heeft met mentale problemen die mogelijk voortvloeien uit de periode waarin coronamaatregelen golden, zoals psychische problemen, angsten en dergelijke. Dit geldt zowel bij verzuim van 16 uur in 4 weken als overig verzuim.