Het aantal thuiszitters is gestegen van 44 naar 46. Ondanks inzet in de aanpak van thuiszitters is het aantal licht gestegen. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door mentale problemen die mogelijk voortvloeien uit de periode waarin coronamaatregelen golden, zoals psychische problemen, angsten en dergelijke.