De verzuimmeldingen 18+ laten zien dat scholen weer op het ‘normale niveau ‘ zijn gaan melden. Daarbij is een duidelijke toename zichtbaar ten opzichte van de jaren waarin coronamaatregelen golden.