De meeste voortijdig schoolverlaters worden bereikt met een brief of huisbezoek. Jongeren geven dan aan of ze wel of geen begeleiding willen, zich weer gaan inschrijven, alweer ingeschreven staan bij een nieuwe opleiding of inmiddels werk hebben. Jongeren die specifiek begeleid en geplaatst zijn, zijn vermeld in de grafieken