We zien een enorme toename van het absoluut verzuim. Bijna een verdubbeling; naar 510 zaken. Bij 111 zaken bleek vervolgonderzoek door de LVS consulent nodig. De toename wordt onder meer veroorzaakt door ‘nieuwkomers’ en vluchtelingen uit Oekraïne. Vaak zien we dat voor deze groepen niet direct passend onderwijs mogelijk is. Samen met partners, zoals samenwerkingsverbanden en scholen, wordt in veel gevallen toch op relatief korte termijn een passende onderwijsplek gevonden