Processen-verbaal: Parallel aan de gestegen hoeveelheid meldingen van relatief verzuim loopt de hoeveelheid opgemaakte processen-verbaal. Dit is gestegen naar 122 (+53%). Een proces-verbaal is vaak een uiterst middel om beweging te forceren bij langdurig schoolverzuim.
Bij luxe verzuim kan worden opgemerkt dat de toename lijkt te worden veroorzaakt door een toegenomen ‘wetteloosheid’ bij ouders.