Aan het einde van het schooljaar 2022-2023 waren 24 jongeren geregistreerd als (ongeoorloofde) thuiszitter. Een jaar eerder waren dat er 44. Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 waren er 50 thuiszitters. Gedurende het schooljaar kwamen er 51 thuiszitters bij en werden 71 zaken opgelost. 4 Jongeren werden 18 jaar, 2 jongeren verhuisden naar een andere regio. De daling is een positieve ontwikkeling, al geeft het geen beeld van het aantal ‘geoorloofde’ thuiszitters.