Het verzuim 18+ laat een lichte stijging zien naar 834 meldingen (+2%).