5 onder a: Het totale aantal behandelde vrijstellingen is gestegen naar 217 (+7,5%). Het aantal toegekende vrijstellingen is gestegen naar 190 (+11,8%). Dit ondanks de extra inzet van de Samenwerkingsverbanden. De stijging lijkt vooral te zitten in de toegenomen mentale kwetsbaarheid van jongeren (depressies en angsten).

5 onder b: Het totale aantal behandelde vrijstellingen is licht gestegen naar 105 (+3%). Het aantal toegekende vrijstellingen is gestegen naar 78 (+5,5%). Niet duidelijk is wat deze stijging veroorzaakt.

5 onder c: Het totale aantal behandelde vrijstellingen is gestegen naar 97 (+39%). Het aantal toegekende vrijstellingen is gestegen naar 83 (+41%). Dit betekent dat meer kinderen onderwijs volgen in het buitenland. Onduidelijk is wat deze stijging veroorzaakt.

15: Het totale aantal behandelde vrijstellingen is gestegen naar 66 (+38%). Het aantal toegekende vrijstellingen is gestegen naar 49 (+26%). Het gaat hierbij om kwalificatieplichtige jongeren (16-17 jaar) die vanwege bijzondere omstandigheden op andere manieren onderwijs volgen. Deze jongeren werken bijvoorbeeld. Of worden intern opgeleid aan de hand van een plan van aanpak. De cijfers geven aan dat meer maatwerk wordt geleverd en dat dit makkelijker gaat dan voorheen, doordat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt groter zijn.

3b: Het totale aantal behandelde zaken van vervangende leerplicht is flink gestegen naar 46 (+283%). Het aantal toegekende zaken van vervangende leerplicht is gestegen van 11 naar 36 (+227%). Het gaat hierbij om jongeren die vervroegd toegelaten worden tot het MBO omdat dit op dat moment passender is dan het VMBO.