Voor de vsv-cijfers zijn wij afhankelijk van de datalevering door DUO. De voorlopige cijfers over het schooljaar 2022-2023 worden in maart 2024 gepubliceerd.